Fontys, TNO en de TU/e waren al betrokken bij de oprichting van het project Eindhoven Engine, maar zijn nu ook elk voor een derde deel aandeelhouder. Samen beloven de drie partijen hiermee alles te doen om te komen tot versnelling van innovatie in de Brainportregio.

Volgens TU/e-hoogleraar Maarten Steinbuch, tevens directielid bij Eindhoven Engine, kunnen partijen zo beter profiteren van elkaars expertise, netwerk en ervaring. Dat gebeurt voor een belangrijk deel in het Multimediagebouw op de TU/e Campus, waar de Engine gevestigd is.

TNO zet vooral in op ‘kruisbestuiving’ en gaat teams van studenten van TU/e en Fontys betrekken bij innovatieprogramma’s voor en met de industrie. “We verwachten dat we daarmee drempels kunnen verlagen”, aldus Jaap Lombaers van TNO.

Artikel Eindhovens Dagblad, woensdag 14 oktober 2020