EDP Patent Attorneys (voorheen Ellens & van Essen)

De octrooigemachtigden zijn specialisten in octrooien op het gebied van chemie, fysica, werktuigbouw en life sciences, met thema’s zoals energie, hernieuwbare grondstoffen, voeding, nanotechnologie, (micro)reactoren en optica. Het octrooibureau gebruikt professionele en wereldwijd toegepaste patent management software. EDP Pattent Attorneys B.V. is gevestigd te Wageningen, op ongeveer een uur rijden van het Europese Octrooibureau, de Nederlandse octrooiraad (NL Octrooicentrum) en de (octrooi)rechtbank in Den Haag.

De octrooigemachtigden van EDP Pattent Attorneys B.V. geven advies op het gebied van octrooistrategie, assisteren bij het verkrijgen van octrooirechten, kunnen opponeren tegen de verlening van een octrooi van derden of assisteren bij het vernietigen van rechten van derden. Verder adviseren ze over het vermijden van inbreuk of assisteren ze bij de aanpak van inbreuk op uw octrooi door anderen.

Voor meer informatie: klik hier.

Kadans Community

Weten of Kadans, of iemand in de Kadans Community, zoals een van de Kadans huurders of partners u kan helpen of inspireren? Wij verbinden graag!