ImmunoPrecise Antibodies

ImmunoPrecise Antibodies (IPA) richt zich op de volgende generatie van antilichaamontdekking, om therapeutisch relevante antilichamen te leveren, in een korte tijdspanne, met een hoge slaagkans voor klinische proeven.

Voor meer informatie, klik hier.