Wageningen University and Research combineert kennis en expertise binnen deze PPS om wettelijk nu niet toegestane reststromen als voedingsbron voor insecten in te zetten voor de productie van hoogwaardige voedingsproducten voor dierlijke en humane consumptie. Het doel op middellange termijn is om een breed scala organische reststromen van meerwaarde te voorzien voor veilig en legaal gebruik in de voedselketen. Geïnteresseerde industriële partners worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit project.

Klik hieronder op de knop voor meer informatie.