Building the Future: onze toekomst bouwen we samen

Het delen van kennis is niet altijd vanzelfsprekend. Bij sommigen is er een natuurlijke weerstand om je beste ideeën met een ander te delen. Het delen van kennis is echter erg waardevol, voor zowel de ander alsook jezelf of jouw organisatie. Door vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem te kijken, kunnen we samen nieuwe oplossingen bedenken. Om kennis met elkaar te delen moeten we echter eerst de juiste mensen ontmoeten, daarom kiezen bedrijven en organisaties er steeds vaker voor om zich dichter bij elkaar te vestigen. Fysieke nabijheid stimuleert ontmoetingen. Deze ontmoetingen zijn de grondslag voor kennisdeling. Door elkaar te ontmoeten en kennis te delen komen samenwerkingen gemakkelijker tot stand, wat weer tot versnelde innovatie leidt. Zo komen we samen tot oplossingen voor maatschappelijke opgaven en de betere en gezondere wereld van morgen.

Lees het verhaal verder in de nieuwste uitgave van BiotechNEWS & Life Sciences vanaf pagina 32. Klik hieronder om direct het magazine te openen.