Kadans Science Partner heeft haar portefeuille uitgebreid met de verwerving van de Rotterdam Science Tower. Met deze toevoeging aan de portefeuille is Kadans nu ook in Rotterdam actief. De toren is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een internationale landingsplaats voor innovatie en ondernemerschap. Een mooie vervolgstap voor Kadans om te groeien naar een internationaal ecosysteem van science parks.

Rotterdam Science Tower

Het gebouw is in 1975 ontwikkeld en in 2012 herontwikkeld tot het multifunctionele kantoor- en laboratoriumgebouw waar het hedendaags om bekend staat. Rotterdam Science Tower beschikt over ruim 40.000 m2, inclusief 622 parkeerplaatsen in de naastgelegen parkeergarage. Een groot deel daarvan zijn hoge kwaliteit laboratorium- en kantoorruimten. De locatie is zowel per openbaar vervoer als auto uitstekend bereikbaar. Momenteel zijn diverse kennisintensieve bedrijven en instituten actief in de toren, zoals ViroClinincs, de Erasmus MC incubator en het Erasmus Centre for Entrepreneurship.

Kadans Science Partner koopt het gebouw van een private investeerder welke in samenwerking met Cyclus Property de basis heeft gelegd voor de implementatie van een succesvolle innovatie en life-sciences strategie. Daarbij is tevens een start gemaakt met de renovatie/verduurzaming van het gebouw. Kadans zal het gebouw de komende tijd verder renoveren waarbij met name aandacht wordt gegeven aan het creëren van hoogwaardige kantoor- en laboratoriumruimten. Tevens is een belangrijk onderdeel daarbij het verduurzamen van het gebouw.  Ook het beheer en het daarbij behorende hoge servicelevel ligt volledig bij Kadans.

Chiel van Dijen, Commercial Director Kadans Science Partner: “We zijn verheugd om onze portefeuille uit te breiden in Rotterdam. Rotterdam Science Tower is een belangrijke locatie voor innovatie, ondernemerschap en toekomstontwikkeling. Dit is voor ons een mooie stap die past binnen onze groeiambitie”.

André Halm, Partner Cyclus Property: “In de afgelopen tijd zijn belangrijke stappen gezet op weg naar uitbreiding van de thema’s innovatie en life-sciences. Wij zien het als een sterke bevestiging van de gekozen richting dat Kadans dit project als een goede aanvulling op haar portefeuille ziet en invulling aan een volgende fase gaat geven.”

Inspirerende centrale ruime

Een ander belangrijk onderdeel van de renovatie is het creëren van inspirerende, centrale ontmoetingsruimten. Dit is een belangrijk onderdeel van alle gebouwen van Kadans. Hier ontmoeten huurders elkaar, wordt kennis uitgewisseld en komt de samenwerking tot stand. Ook in Rotterdam Science Tower wil Kadans dit realiseren. Het gebouw staat internationaal bekend als een sterk middelpunt van innovatie en ondernemerschap. De sterke mix van huurders die aanwezig is zorgt voor veel kennis, innovatie en R&D mogelijkheden. Dit sluit aan bij de missie van Kadans om één sterk ecosysteem van science parken in heel Europa te creëren waarbij de samenwerking wordt gezocht tussen bedrijfsleven, universiteiten, science parken en overheid. De toevoeging van de Rotterdam Science Tower is een mooie stap in deze richting.

Kadans Science Partner werd in deze transactie geadviseerd door Lexence. Houthoff, Loyens & Loeff en CBRE adviseerden de verkoper.