Vandaag introduceren we weer een lid van de Kadans Community op de TU/e Campus. Dit keer spreken we EIT InnoEnergy, gehuisvest in Kennispoort.

Wat doet EIT InnoEnergy?

EIT InnoEnergy, een publiek-private samenwerking met als doel de energietransitie te versnellen, heeft in de afgelopen tien jaar meer dan €560 miljoen geïnvesteerd in ruim 500 energie innovaties in Europa, zowel in startups als grotere innovatieprojecten. De steun gaat verder dan alleen financieel. Pionierende ondernemers kunnen ook gebruik maken van het bijzondere “ecosysteem” dat door InnoEnergy is gecreëerd, waarbij kennisinstellingen, het bedrijfsleven, financiële instellingen en private investeerders in heel Europa betrokken zijn.

Waarom hebben jullie (destijds) gekozen voor Kennispoort?

EIT InnoEnergy heeft destijds gekozen voor Kennispoort om direct verbonden te zijn met het ecosysteem voor energie innovatie. Een van onze aandeelhouders is de TU/e waardoor het een natuurlijke keuze was om ons op de campus te vestigen. Daarnaast zijn er ook praktische voordelen van een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Wat willen jullie graag bereiken op de campus?

Door ook fysiek onderdeel te zijn van het ecosysteem verwachten we nog beter de brug te kunnen slaan tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven om zo innovaties op het gebied van de energietransitie sneller en met minder risico naar de markt te brengen.

Met welke organisaties op de TU/e Campus werken jullie al samen?

Zoals genoemd is de TU/e zelfs een van onze oprichters en aandeelhouders en is er een directe link. Daarnaast werken we ook samen met organisaties die zich richten op het ondersteunen van studenten bij het oprichten en uitbouwen van start-ups. Voor onze masterschool worden een aantal opleidingen uitgevoerd door de TU/e. De bekendheid van de EIT InnoEnergy masterschool proberen we te vergoten door samen te werken met bijvoorbeeld Team Energy en hun te ondersteunen bij hun activiteiten.

Zijn er op de TU/e Campus of elders in Brainport nog andere organisaties met wie jullie graag samen zouden werken?

Wij werken samen met alle relevante partijen op de campus, maar ook verder in Brainport of op de Automotive Campus in Helmond. Deze samenwerkingen hebben betrekking op innovatieprojecten, vinden van nieuwe start-ups maar ook om relevante oplossingen onder de aandacht te brengen bij de afnemers.

Waarmee kunnen jullie andere organisaties helpen?

Wij kunnen start-ups helpen om zich verder te ontwikkelen door concrete hulp vanuit ons ecosysteem, bijvoorbeeld industrialisatie van de productie of het vinden van buitenlandse afzetmarkten. Daarnaast bieden wij masteropleidingen en professionele opleidingen op het gebied van de energietransitie. Verder hebben we een sterke link met de EU en zijn we vertegenwoordigd in Brussel. Het koppelen van het lokale ecosysteem met het Europese biedt kansen waar men eerder mogelijk niet bewust van was.