Kadans Science Partner gaat op korte termijn een nieuw bedrijfsverzamelgebouw ontwikkelen en exploiteren op het Leiden Bio Science Park.

Dit nieuwe gebouw komt naast de entree van het Leiden Bio Science Park en richt zich op bedrijven en instellingen in de Life Sciences sector. Met 15.000 m2 oppervlak aan kantoren, laboratoria en algemene voorzieningen ter versterking van het innovatieve ecosysteem van het Leiden Bio Science Park, biedt dit nieuwe gebouw een antwoord op de groeiende behoefte aan huisvesting op maat op het park.

Het nieuwe gebouw ligt direct aan de Plesmanlaan naast de entree naar het centrumgebied van de campus. In dit nieuwe centrumgebied komen diverse voorzieningen, zoals faciliteiten voor wonen, horeca en vrije tijd, waarbij verblijven en ontmoeten centraal staan.

De ambitie is om met het ontwerp en de ontwikkeling van dit state-of-the-art laboratorium- en kantoorgebouw een BREEAM-NL Excellent certificaat te behalen. Daarmee ligt het in lijn met de doelstelling van Kadans om duurzame gebouwen aan haar vastgoedportefeuille toe te voegen.

Leiden Bio Science Park is een van de top science parken van Nederland en is leidend op het gebied van Life Sciences en Health. Er zijn meer dan 130 bedrijven en meerdere onderwijs- en onderzoeksinstellingen gevestigd. Universiteit Leiden en Leids Universitair Medisch Centrum zijn de manifeste kennisdragers binnen de campus.

Kadans Science Partner is gespecialiseerd in het ontwikkelen van, investeren in en beheren van gebouwen voor de kennisintensieve sector op en rondom science parken en universiteitscampussen. Met haar specifieke kennis en ervaring, het grote netwerk en de financiële slagkracht verwacht Kadans Science Partner de vastgoedportefeuille de komende jaren fors te laten groeien.