De succesvolle resultaten van de klinische studie van NovioSense zijn openbaar beschikbaar gesteld.

Gefeliciteerd NovioSense! Donderdag heeft NovioSense de onderzoeksresultaten gepubliceerd van hun klinische studie naar het meten van glucose in tranen. De trial met type 1 diabetes patiënten liet zien dat er een goede correlatie is tussen glucose in de tranen en glucose in het bloed. De NovioSense Glucose Sensor is een mini-sensor dat geplaatst wordt onder het onderste ooglid. NovioSense heeft de onderzoeksresultaten openbaar beschikbaar gesteld: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.biomac.8b01429

NovioSense is huurder van Kadans Science Partner in Gebouw M op de Novio Tech Campus.

Gefeliciteerd NovioSense met deze mooie resultaten!