Nieuwe innovaties vergen meestal een lange adem en hoge investeringen. Om deze innovaties te versnellen worden middels diverse projecten en programma’s financieringsmogelijkheden geboden.

  • Bent u actief in de hightechsector, roboticasector of in het desbetreffende applicatiedomein?
  • Werkt u aan nieuwe projecten of ontwikkelingen?
  • Heeft u al contacten of relaties in het buitenland?

Dan kunt u mogelijk gebruik maken van financiering binnen diverse Open Calls. Onderstaand een overzicht van de huidige Open Calls.

Agrifoodsector

Open Call for industrial Challenge
Voor deze call is agROBOfood op zoek naar realistische en actuele uitdagingen in de sector die technische (robotica)oplossingen vragen. De partners binnen het agrifood- en robotica consortium hebben een aantal industriële uitdagingen gedefinieerd. In totaal is er 2,7 miljoen Euro beschikbaar voor financiering van deze projecten, met een max van €300.000 / project. Meer over deze Open Call

Voucherregeling S3Food
Bent u actief in de IoT of sensortechnologie en op zoek naar nieuwe innovatiemogelijkheden? S3Food ondersteunt MKB-voedselproducenten en -voedselverwerkende bedrijven bij de modernisering van hun bedrijf. MKB-bedrijven die met slimme sensortechnieken aan de slag willen, kunnen gebruikmaken van een voucherregeling. Deze regeling is vanaf 19 februari 2020 open. Lees meer over deze regeling.

Samenwerking mens en robot: COTEMACO
Het MKB-ondersteuningsprogramma van COTEMACO begeleidt MKB-bedrijven in de voedselverwerkende industrie bij de invoering van collaboratieve digitaliseringstechnologieën voor robotica en werkvloer, van het verkennen van technologische mogelijkheden tot de gedetailleerde definitie van een bedrijfsplan. Meer over dit programma

Defensie

Europees Defensie Fonds
Europa gaat in de komende jaren investeren in nieuwe defensietechnologie en -innovatie. Bedrijven kunnen middels een internationaal consortium aanspraak doen op funding binnen het Europees Defensie Fonds (EDF) van innovatieve projecten die ingezet kunnen worden door defensie. Meer over deze open call.
NIDV en RVO organiseren op 2 december een webinar om deze financieringsmogelijkheden nader toe te lichten. Klik hier voor meer informatie en deelname aan het webinar.

Medische industrie

DIH Hero: Technology Transfer Experience Call 
Binnen het DIH Hero project staat op dit moment geen call open. Meer over deze DIH Hero.